Gå til indhold

Rykker- og renteprocedure

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms).

Vi beregner renter i form af Nationalbankens udlånsrente + 8,00 % p.a. ved for sent betalte regninger.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice. Så skal du ikke tænke over at få regningerne betalt til tiden.

Tilmeld til Betalingsservice her

Der udsendes 2 rykkerskrivelser ved manglende betaling, inden restancen sendes direkte til retslig inkasso for inddrivelse. Dette kan betyde yderligere omkostninger for dig. Er du vand og/eller fjernvarme kunde hos os, vil rykker 2 være varsel på lukning af vand eller fjernvarme på ejendommen.

Du har mulighed for at indgå en betalingsaftale med os

Har du ikke mulighed for at betale hele din årsafregning nu, har du mulighed for at indgå en betalingsaftale med os.

Du bedes kontakte os, på mail eller telefon, hvis du ønsker at indgå en sådan aftale. Det koster 100 kr. for at indgå en betalingsaftale + rentetilskrivning, indtil hele restancebeløbet er indbetalt.

Restancen på en indgået betalingsaftale skal være betalt inden næste regnings forfald. Dvs aftalen, kan maksimalt trækkes over tre måneder.

Betalingsaftale

Betalingsaftalen træder i kraft, når vi har sendt dig en mail på aftalen, som du sender retur og bekræfter, at du er enig i.

Misligholdelse

Skulle det ske at aftalen misligholdes, vil forsyningen afbryde forsyningen af vand og/eller varme, hvis du er aftager af vand og/eller varme fra os. Kan vi ikke lukke på ejendommen, vil restancen blive opkrævet via inkasso/gældsstyrelsen uden varsel og vil medføre flere omkostninger for dig i form af gebyrer og renter.

Afbrydelse af vand og eller fjernvarme

Såfremt du har fået lukket for dit vand og eller fjernvarme og du ønsker at få genåbnet på ejendommen - gør vi opmærksom på at aftalt beløb skal indbetales inden kl. 13.00. Modtager vi kvitteringen for indbetalingen efter kl. 13.00 genåbnes ejendommens forsyning dagen efter.

Gæld til forsyningen

Skylder du penge til Hillerød Forsyning kan du risikere at blive sendt til retslig inkasso, hvilket betyder yderligere omkostninger for dig.

Pengene kan tages fra din løn

iForsyningen benytter Gældsstyrelsen og retslig inkasso, hvilket betyder at Indgår du ikke en aftale om at afdrage din gæld, eller overholder du ikke aftalen, kan Inddrivelsescentret beslutte, at der skal ske en lønindeholdelse, dvs. at din arbejdsgiver tilbageholder en del af din løn, som så går til afbetaling af din gæld. Der kan tilbageholdes mellem 5 og 30 pct. af din løn.

Hvis du har fast ejendom

Ejer du fast ejendom, og har misligholdt din gæld til Hillerød Forsyning, kan Gældsstyrelsen/retslig inkasso tage et såkaldt udlæg i dine værdier eller fast ejendom. Udlæg i ejendom betyder, at Gældsstyrelsen/retslig inkasso pantsætter dine værdier eller fast ejendom for at få dækket din gæld. Gældsstyrelsen/retslig inkasso kan således begære din ejendom på tvangsauktion.

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00