Gå til indhold

Tømningsordning

Hillerød Kommune har i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven indført en obligatorisk tømningsordning for bundfældnings- og samletanke til husspildevand. 

Ordningen varetages for Hillerød Forsyning af FKSSlamson A/S, tlf.: 63 42 10 17.

Tømningsordningen er obligatorisk for alle ejendomme, der ligger uden for kloakerede områder – det vil sige ejendomme, som ikke er tilsluttet en offentlig kloakledning.

I Hillerød Kommune er der cirka 950 ejendomme med bundfældningstanke og cirka 70 ejendomme med samletanke.

Få overblik over dine tømninger

Bestil tømning, se hvornår din tank bliver tømt næste gang, eller hvornår den sidst blev tømt – se dit overblik
(OBS! tømninger foretaget før 1. januar 2013 kan ikke ses i systemet)

Se din tømningsrapport

Få oplysninger om dine tømninger og tilmeld dig e-mailservice, så kan du automatisk få eftersendt din tømningsrapport - se din tømningsrapport
OBS! Siden kræver en kode, som kan rekvireres ved at sende os en mail

TømningsordenHvor ofte skal min tank tømmes?

Samletanke: Skal tømmes efter behov. Du skal som ejer selv kontakte FKSSlamson A/S, når du ønsker at få din samletank tømt.

Bundfældningstanke (septik- og trixtanke): Skal tømmes én gang om året for helårsbeboelse og én gang hvert andet år for sommerhuse. Tømning vil ske inden for samme periode hvert år. Du modtager ca. 2 uger inden, du skal have tømt din bundfældningstank, en sms fra os. Du kan rekvirere ekstra tømninger hos FKSSlamson A/S efter behov eller som faste ekstra tømninger. Det er op til dig at fordele de ekstra tømninger hen over året.

Du kan læse mere om tømning af bundfældningstanke.

Vær opmærksom på følgende, inden du skal have tømt din tank

  • Tanken skal være forsynet med et aftageligt dæksel med max. vægt på 50 kg. Er du i tvivl om vægten på dit dæksel, kan du benytte denne tabel.
  • Beskæring langs adgangsvej: Nogle steder kan det være vanskeligt for en slamsuger at komme frem. Derfor er det vigtigt, at beplantningen langs vejen beskæres.
  • Ejendommen skal være forsynet med husnummer.
  • Grundejere skal sikre, at der er fri adgang til tanken inden tømningen. Dækslet til tanken skal være fritlagt (være synligt, fri for f.eks. planter og evt. markeret med en pind). Derudover må dækslet ikke sidde fast, og adgangen til tanken må ikke være aflåst.

Er dækslet ikke frit tilgængeligt i forbindelse med tømningen, bliver du opkrævet et tillægsbidrag, som dækker de ekstraomkostninger, der af den grund påføres tømningsordningen. Du vil også bliver opkrævet et ekstra gebyr, hvis dækslet er over 50 kg. Taksterne fremgår af takstbladet.

Du kan læse mere om adgangsforholdene.

HUSK vådservietter, engangskulde vatpinde mm. IKKE må skylles ud i toilettet. Hvis disse ting findes i tanken kører entreprenøren forgæves og er nød til at komme igen og tømme tanken med en slamsuger. Hvilket bliver dyrere for dig.

Betaling (opkrævning)

Priserne for tømningsordningen fremgår af det gældende takstblad.

Spørgsmål til din opkrævning - send en mail til kundeservice@hfors.dk.

Regler for tømningsordningen

Ved oprettelsen af tømningsordningen vedtog Byrådet i Hillerød Kommune

Regulativ for tømningsordning for husspildevandstanke.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00