Gå til indhold

Vi kommer snart og henter dit haveaffald, læs mere

Brug din stemme - forbrugervalg i Hillerød Forsyning, læs mere

Lokale skybrud, læs mere

Separatkloakering - Hvordan håndterer jeg regnvand på min egen grund?

Sitemap

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00