Gå til indhold

Brug din stemme - forbrugervalg i Hillerød Forsyning, læs mere

Lokale skybrud, læs mere

Søgning


Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00