Gå til indhold

Ledningsfornyelse og nyt vejanlæg på Slotsvænget

På Slotsvænget i Hillerød skal forsyningen udskifte både kloak-, vand- og fjernvarmeledninger. Vi udskifter løbende vores ældre og udtjente forsyningsledninger, til gavn for miljøet og vores kunder.

Vi koordinerer vores anlægsarbejder, så vi samtidigt udskifter både vandledninger, fjervarmeledninger og kloakken. På Slotsvænget har forsyningen desuden indledt et samarbejde med kommunen om at udskifte hele vejbelægningen samt fortovene så snart alle forsyningsledningerne er renoveret. Dermed ”lapper” vi ikke bare asfalten, hvor vi har nedgravet nye ledninger, men skifter belægningen i hele vejens bredde.

Jordbundsundersøgelser af undergrunden har vist at området ved Slotvænget generelt er meget velegnet til nedsivning af regnvand. I projektet vil det forsøges at nedsive mest muligt regnvand – både vand fra veje og private matrikler.

I februar 2021 er vi gået i gang med at udskifte alle vandledningerne. Dette arbejde fortsætter indtil april, hvor vi vil begynde at udskifte kloak- og fjernvarmeledningerne. Til sidst vil vi anlægge nye belægninger på vejen.

Læs invitation til informationsmøde vedr. ovenstående her.

Læs mere om at få udbetalt dit tilslutningsbidrag for regnvand her.

Kontaktoplysninger

Andreas Rose, projektleder 4823 1033

Hovednummer (inkl. døgnvagt) 4823 1000

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00