Gå til indhold

Byudvikling i Ullerød Nord

Ullerød Nord bliver en ny bydel i Hillerød, og Hillerød Kommune planlægger at opføre ca. 800 boligenheder på et areal på ca. 83 ha.
Se Hillerød Kommunes Lokalplan 400 her.

Hillerød Forsyning skal i forbindelse med byudviklingen i Ullerød Nord levere fjernvarme og håndtere regn- og spildevand.

På Triumfbuen i den sydlige del af Ullerød Nord har vi nu etableret fjernvarme og tilsluttet regn- og spildevandskloak til alle 50 byggemodnede ejendomme, og på de fleste grunde står huse allerede klar, og borgere er flyttet ind.

På Cirkelbuen er byggemodningen i gang, mens Albuen, Violinbuen, Amorbuen og Langbuen forventes byggemodnet i de kommende år.

Vi forbereder allerede nu de store hovedledninger, der dels skal håndtere regn- og spildevand fra alle planlagte bebyggelser i Ullerød Nord, og dels forsynes bebyggelserne med fjernvarme. Derudover planlægger vi anlæggelse af grøfter og søer til håndteringen af regnvand.

Vores projekter går hånd i hånd med Hillerød Kommunes anlæg af veje, stier, støjvolde mv.

Anlægsarbejderne skal nemlig udføres samtidigt, så der er lagt stor energi i samarbejdet, planlægningen og koordineringen af entreprenørernes anlægsarbejder i de kommende år.

Hvad skal der ske?
Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune vil for enden af Falkevej etablere byggepladser for deres respektive entreprenører. Der vil blive ryddet beplantning og etableret adgangsveje fra Falkevej og ind til området, som i fremtiden kommer til at udgøre en grøn kile med stier, grøfter, legepladser og opholdsområder i den nye bydel.

Langs erhvervsområdet på Høgevej vil Hillerød Kommune lave en støjvold, der skal sikre, at støjkravene til de nye boliger overholdes. Adgang til støjvolden vil ske, dels fra Falkevej og dels fra Tulstrupvej, hvor der i øjeblikket er adgang til Ikano Boligs byggeplads.

Tidsplan
Hillerød Forsyning vil have byggeplads for enden af Falkevej fra uge 8 og frem til udgangen af 2020.
Hillerød Kommune vil have byggeplads for enden af Falkevej fra uge 14 og frem til udgangen af 2021.

Hillerød Kommune bygger støjvold langs erhvervsområdet på Høgevej i perioden april – december 2020.
Hillerød Forsyning laver nyt grøfteanlæg og lægger nye forsyningsledninger i den grønne kile i perioden september 2020 – 1. december 2020.
Fra udgangen af 2020 og frem til udgangen af 2021 vil Hillerød Kommune regulere terrænniveauet i den grønne kile og etablere nye stier og træbroer.

Information om arbejdets stade og fremdrift
I løbet af foråret 2020 vil Hillerød Kommune lancere en hjemmeside, hvor du vil kunne læse mere om byudviklingsprojektet og følge anlægsarbejdernes stade og fremdrift.
Indtil videre kan du følge med på forsyningens og kommunens hjemmesider.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00