Gå til indhold

Hillerød Forsyning renoverer kloakken på Københavnsvej

Hillerød Forsyning har inspiceret kloakkerne flere steder i Hillerød og i den forbindelse har vi konstateret, at ved Præstevænget og Københavnsvej skal hovedledningen og stik fornyes pga. slitage. Hillerød Forsyning har derfor indgået aftale med firmaet VP Villy Poulsen A/S, som skal renovere i alt ca. 1.000 m kloak i størrelsen fra Ø250 – Ø800 i den offentlige del og de offentlige stikledninger indtil skel, der aftager dit spildevand.

Heldigvis er det muligt at renovere kloakledningerne uden, at vi behøver at grave op. Vi putter en strømpe i indvendigt fra og når strømpen er hærdet, er ledningen igen så god som ny.

Formålet med hele projektet er at få fornyet ledningerne og sikre 50 års levetid på kloaksystemet.

Vi forventer at starte spuling, inspektion, opmåling og installation i starten af januar og de kommende uger derefter.

Det kan du forvente:

  • Forud for arbejdet vil vi gennemføre vejsyn og sikre en godkendelse af vores planlagte skiltning hos politi og vejmyndighed.
  • Vi vil fylde lidt på vejen – vi gør, hvad vi kan for at genere mindst muligt.
  • Vi skal undersøge stik – og vil spule og inspicere for at sikre at døde stik ikke er rottereder.
  • Der kan forekomme støj fra arbejdet ifm. åbning og lukning af kloakdæksler og renovering af brønde.
  • Vi vil gå ind i haverne og finde dæksler og brønde.
  • Når du møder os derude, så vil vi være venlige og imødekommende og gerne svare på de spørgsmål, der måtte presse sig på.

Advisering

  • Gennemførelse af strømpeforing kan være vejrafhængigt. Derfor kan der forekomme ændringer med hensyn til tidspunkter for undersøgelser og varighed af selve strømpeforingen. Advisering om eventuelle ændringer vil  ske her på siden.
  • En fornyelse af ledninger ved strømpeforing vil tætne ledningen og kan dermed give anledning til lokalt højere grundvandsstand ved og omkring ledningen.

Har du spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte entreprenør VP Villy Poulsen A/S v. Hans Bodilsen, tlf. 2760 6778, hvis du har spørgsmål til denne skrivelse eller det arbejde, der skal udføres. Er der noget akut udenfor vores almindelige åbningstid, kan Hillerød Forsynings vagt kontaktes på vagttelefonen: 48 23 10 00.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00