Gå til indhold

Hillerød Spildevand udfører undersøgelser på Slotsvænget

Som et led i gennemførelse af Hillerød Kommunes spildevandsplan, vil Hillerød Forsyning undersøge jordbundsforholdene i området omkring Slotsvænget nærmere. Derfor udfører vi prøvegravninger, nedsivningsforsøg samt nogle geotekniske undersøgelser.

Konkret for Slotsvænget udfører vi således 3 mindre opgravninger.
Vi gennemfører arbejdet så skånsomt som muligt og vil i videst muligt omfang retablere asfalten efter os, inden vi arbejder videre med næste udgravning.
Et mindre område i hver opgravning vil dog ikke blive asfalteret men afspærret, således de geotekniske undersøgelser kan udføres en af de efterfølgende dage. Derefter ”lukkes asfalten helt” i de tre udgravninger.

Vi forventer at gennemføre undersøgelserne i uge 13-14 (23. marts til 3. april 2020).

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00