Ny spildevandsledning på Baunevej

Hillerød Spildevand etablerer ca. 370 m ny spildevandsledning fra ny-udstykningen på Baunetgården frem til en eksisterende brønd ud for Baunevej 8 i Alsønderup.

Den nye ledning bliver dels gravet ned langs Baunevej og dels etableret med ”styret underboring” - en gravefri teknik der begrænser opgravning af vejen.

I forbindelse med tilslutning til eksisterende brønde vil der forekomme gravning i vejen som vil medføre trafikreguleringer.

Arbejdet er opstartet mandag den 11. februar og forventes afsluttet i medio april.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Hillerød Forsyning

Projektleder Ole Ekstrand

Mobil: 4030 9010                                    

Mail: olek@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00