Gå til indhold

Pumpestation Selskovvej, etape 2+3

Hillerød Forsyning går i gang med at anlægge en ny pumpestation samt tilhørende trykledninger på det grønne område ved krydset Selskovvej/Skovhegnet i Hillerød.

Der er i forbindelse med Hillerød Kommunes cykelstiprojekt på Selskovvej, allerede lagt trykledninger ned på strækningen fra Skovhegnet og frem til Selsvej.

Nu anlægges den resterende strækning fra Selsvej og frem til Herluff Trollesvej. Gravearbejdet for ledningerne vil primært foregå inde på Hillerødholmsskolens areal med styret underboring under Hillerødholmsallé.

Pumpestationen skal håndtere regn- og spildevandet fra Nødebo, som i dag løber en ”omvej” forbi det gamle renseanlæg på Kirsebær Allé.

Arbejderne starter op i august 2021 og forventes afsluttet i november 2021.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00