Gå til indhold

Renovering af kloakledninger i Uvelse

Hillerød Forsyning udskifter løbende vores ældre og udtjente kloakledninger. Det gør vi for at mindske udsivning af spildevand fra utætte ledninger samt for undgå, at ledningerne falder sammen eller stopper til. Derfor skal flere af hovedkloakkerne og stikledningerne renoveres.

Ledningerne ligger delvist i offentlig vej, men også i private haver, hvor vi i første omgang skal klargøre ledningerne og registrere tilslutninger fra jer forbrugere.

Hillerød Forsyning har derfor entreret med firmaet Villy Poulsen A/S, som skal renovere i hovedkloakken og kloak-stikledninger i den offentlige del.

Heldigvis er det muligt at renovere kloakledningerne, uden det er nødvendigt at grave op. Der monteres en strømpe indvendigt fra, og når strømpen er hærdet, er ledningen igen så god som ny.

Det er nødvendigt at, der er adgang til brøndene, der ligger i haverne, og Hillerød Forsyning giver derfor denne information med det varsel, at såfremt der er skjulte brønde i din have, vil der blive afsat mærker, og brøndene graves fri, inden vi kan forny kloakken.

På nedenstående kort er de veje, der bliver berørt markeret.

Arbejdet forventes påbegyndt ultimo april 2022 og forventes færdigt medio juni 2022.

Der bliver omdelt sedler til de borgere, der bliver berørt af arbejdet.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører.

Ved spørgsmål kan du kontakte Kundeservice på kundeservice@hfors.dk eller tlf. 48 23 10 00.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00