Gå til indhold

Rensning af regnvand ved Slotssøen

Fra uge 35 og et par uger frem vil du møde teknikere ved Slotssøen. Vi arbejder nemlig på at finde den bedste løsning til rensning af regnvand, inden det kommer ned i søen.

I uge 35 går Hillerød Forsyning i gang med at teste en ny metode til at rense regnvand, inden det kommer ned i slotssøen.

Regnskyllene bliver kraftigere på grund af klimaforandringerne, og så kan kloakkerne ikke følge med. Det giver i nogle tilfælde overløb og oversvømmelse. En af løsningerne er separat kloakering, hvor vi adskiller regnvand og spildevand. Så er det kun spildevandet, der bliver sendt til renseanlægget, og regnvandet bliver ledt til søer, åer og opsamlingsbassiner.

I 2021 går arbejdet med at etablere separat kloakering i gang i Hillerød Midtby, og så skal regnvandet ledes ned i slotssøen.

Hvorfor skal regnvandet renses?
Regnvandet skal være rent, når vi leder det ned i slotssøen. Det kræver, at vi fx trækker fosfor ud af regnvandet. Regnvandet samler fosfor op, når det løber ned af tage, gennem pladser og veje i byen.

Hvordan laver vi testen?
Vi tester en metode, som kan trække fosfor ud af regnvandet. I testen bruger vi bundvand fra søen, som minder meget om regnvand fra veje og pladser, fordi det indeholder meget næring, der giver flere alger i søen. Vi håber, at indsatsen kan være med til at gøre søvandet mere klart på sigt.

I forsøget pumper vi bundvand op fra det dybeste sted på søen (9 meter) med en pram. Bundvandet pumpes til et afsnøret bassin ved Posen, hvor vi afprøver metoden til rensning.

Praktiske oplysninger
Bundvandet kan have en svag rådden lugt.

Selve forsøget strækker sig over cirka 14 dage.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at tage fat på projektleder Marie-Louise Sune Andersen hos Hillerød Forsyning, tlf. 48 23 10 00.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00