Gå til indhold

Separatkloakering i Hillerød Midtby

Separering af fællessystemet er et væsentligt virkemiddel til forbedring af miljøtilstanden i vandløbene i Hillerød Kommune. Det vil samtidigt reducere mængden af regnvand, der afledes til renseanlæggene. Hillerød Kommune har derfor besluttet, at Hillerød Forsyning skal separere fællessystemet i midtbyen og anbefaler at samtænke med skybrudssikring i samme omgang.

Hillerød Kommune er, på baggrund af drøftelser med forsyningen, i politisk proces for afklaring af spørgsmålet om finansiering af anlæg til skybrudssikring generelt for hele kommunen. Indtil andet er aftalt finansieres skybrudssikring af Hillerød Kommune.

FOLDER: Nu kommer der nye rør til regnvand i Slotsgade

Tidsplan*

*Det tages forbehold for ændringer

 Vil du vide mere:

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00