Gå til indhold

Planer for separatkloakering i Hillerød Midtby og Rønnevang Erhvervsområde

Separering af regnvand er beskrevet i Hillerød Kommunes Spildevandsplan 2018-2021, som skal reducere overløb af spildevand til Pøle Å, og dermed skabe en god økologisk tilstand i vandløbet.

Reduktion af overløb til Pøle Å er ligeledes omfattet af indsatsplanen i de statslige vandplaner, som en del af den nødvendige indsats for, at Pøle Å kan opnå miljømålet senest i 2027.

Regnvandssepareringen betyder, at regnvandet skal fjernes fra fællessystemet og ledes til henholdsvis Pøle Å og Frederiksborg Slotssø. Det nye regnvandssystem vil blive sammentænkt med et eventuelt behov for skybrudssikring i de enkelte områder.

Hillerød Forsyning har udarbejdet masterplaner for separering af regnvand for Hillerød Midtby og Rønnevang Erhvervsområde. Masterplanenerne skaber et overblik og udstikker retningslinjerne for, hvordan Hillerød Forsyning regnvandsseparerer de enkelte områder.

Du finder links til masterplanerne nederst på siden.

I masterplanerne er der en plan for, i hvilken rækkefølge regnvandsseparering bliver udført. I rækkefølgeplanen er der taget højde for både Hillerød Kommunes og Hillerød Forsynings ønsker og behov i forhold til opnå optimal synergieffekt i forhold til andre planer og økonomien.

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning har et fælles ansvar for, at indsatsen i masterplanerne sker i overensstemmelse med kommunens politiske visioner, planer og strategier samtidig med, at løsningerne skal være samfundsøkonomisk rentable og inden for de regler og rammer, vi som forsyningsvirksomhed er underlagt.

Vil du vide mere:

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00