Gå til indhold

Separatkloakering i Rønnevang Erhvervsområde

Separering af fællessystemet, for afledning af regn- og spildevand for sig, er et væsentligt virkemiddel til forbedring af miljøtilstanden i vandløbene i Hillerød Kommune. Det vil samtidigt reducere mængden af regnvand, der afledes til renseanlæggene.

Hillerød Kommune har med Spildevandsplan 2018-2021 derfor besluttet, at Hillerød Forsyning skal separere fællessystemet i Rønnevang Erhvervsområde og anbefaler at sammentænke dette med et eventuelt behov for skybrudssikring i samme omgang. Hillerød Byråd har i juni 2020 vedtaget at Hillerød Forsyning, i de eksisterende regnvandskloakerede områder, skal udmønte servicemålet for skybrudssikring.

Vil du vide mere:

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00