VIGTIGT

Efter lægning af ny spildevandskloak i Kirsebæralle, Hillerødholmsalle samt Herluf Trollesvej er vejenes belægninger blevet retableret med asfalt, men er ikke endeligt afsluttet.

Grundet årstiden, er temperaturen ikke gunstig ift. at etablere den endelige asfaltbelægning samt kørebaneafmærkning. Temperaturen er heller ikke til at retablere græsrabatter.

Endelig afslutning af berørte overflader vil blive udført når temperaturerne tillader det.

Spildevandsledning fra Hillerød Centralrenseanlæg til Munkeengen

I forbindelse med opførelse af vores nye renseanlæg på Solrødgård skal vi udbygge vores nuværende spildevandssystem med nye trykledninger til transport af spildevand.

Vi skal derfor etablere nye spildevandsledninger fra Hillerød Centralrenseanlæg på Kirsebæralle og frem til Munkeengen, hvor vi er i gang at etablere en ny pumpestation.

På de strækninger, hvor vi graver, bliver vejen indsnævret og reguleret med trafiklys. 

Entreprenør på opgaven er Aarsleff.

Vi arbejder frem til ultimo 2018.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00