Gå til indhold

Transportanlæg til Nr. Herlev

Hillerød Kommunes spildevandsplan har defineret, at spildevandsdriften i de kommende år skal centraliseres. Det betyder, at flere af de mindre renseanlæg i landsbyerne nedlægges og spildevandsrensningen flyttes til forsyningens nye centrale renseanlæg HCR Syd, som ligger på Solrødgård. Her er renseeffektiviteten langt bedre, og spildevandet udnyttes desuden til opsamling af biogas mm. Dette er godt for miljøet og økonomien.

I Nr. Herlev skal det lokale renseanlæg nedlægges i løbet af 2023, og forsyningen er derfor nu i gang med at etablere en ny spildevandstrykledning fra Nr. Herlev og frem til Solrødgård, således at spildevandet fra Nr. Herlev fremover kan renses på vores nye renseanlæg, HCR Syd.

Anlægsarbejder med etablering af det nye transportanlæg til Nr. Herlev er gået i gang i juni forventes at fortsætter henover sommeren og ind i efteråret 2022. Af nedenstående tegning kan man se placeringen af den nye ledning, og dermed hvor vi arbejder i den kommende tid.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00