Gå til indhold

Udskiftning af kloakledninger i St. Lyngby

Vi udskifter løbende vores ældre og udtjente kloakledninger. Det gør vi for at mindske udsivning af spildevand fra utætte ledninger, samt for undgå at ledningerne falder sammen eller stopper til. Derfor skal flere af hovedkloakkerne og stikledningerne renoveres.

Ledningerne ligger delvist i offentlig vej men også i private haver, hvor vi i første omgang skal klargøre ledningerne og registrere tilslutninger fra jer forbrugere.

Hillerød Forsyning har derfor entreret med firmaet Villy Poulsen A/S, som skal renovere i hovedkloakken og kloak stikledninger i den offentlige del.

Heldigvis er det muligt at renovere kloakledningerne uden det er nødvendigt at grave op. Der monteres en strømpe indvendigt fra og når strømpen er hærdet, er ledningen igen så god som ny.

Det er nødvendigt at, der er adgang til brøndene der ligger i haverne og Hillerød Forsyning giver derfor denne information med det varsel, at såfremt der er skjulte brønde i din have, vil der blive afsat mærker og brøndene fri graves inden vi kan forny kloakken.

Arbejdet forventes påbegyndt medio maj 2021 og forventes færdigt ultimo 2022.

Undersøgelserne der går forud for udskiftning af kloakledningerne i St. Lyngby er nu så langt, at foring af ledningerne påbegyndes.

Uge 26: Områderne omkring Store Lyngbyvej 47-53, Havremarken og dele af Tammosevej.

Uge 27: Områderne omkring Rolighedsvej, dele af Tammosevej, dele af Tvedåsvej,

Uge 28: Dele af Store Lyngbyvej og dele Holmegårdsparken.

Der bliver omdelt sedler til de borgere der bliver berørt af arbejdet. Hillerød Forsyning beklager de gener arbejdet medføre.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00