Gå til indhold

Udskiftning af kloakledninger på Skovlyet, Mosevej og Poppelgangen

Vi udskifter løbende vores ældre og udtjente kloakledninger. Det gør vi for at mindske udsivning af spildevand fra utætte ledninger, samt for undgå at ledningerne falder sammen eller stopper til. Derfor skal flere af hovedkloakkerne og stikledningerne renoveres.

Ledningerne ligger delvist i offentlig vej, men også i private haver, hvor vi i første omgang skal klargøre ledningerne og registrere tilslutninger fra jer forbrugere.

Hillerød Forsyning har derfor entreret med firmaet Villy Poulsen A/S, som skal renovere i hovedkloakken og kloak stikledninger i den offentlige del.

De fleste steder er det heldigvis muligt at renovere kloakledningerne uden det er nødvendigt at grave op. Der monteres en strømpe indvendigt fra og når strømpen er hærdet, er ledningen igen så god som ny.

Enkelte steder er det desværre nødvendigt at udskifte kloak stikledningen i den offentlige del med opgravning.

Det er nødvendigt, at der er adgang til brøndene, der ligger i haverne og Hillerød Forsyning giver derfor denne information med det varsel, at såfremt der er skjulte brønde i din have, vil der blive afsat mærker og brøndene frigraves inden vi kan forny kloakken.

Arbejdet forventes påbegyndt medio maj 2021.

Der afholdes partshøring på Mosevej den 3, juni kl. 08:30 på vejen og ingen tilmelding.

Der afholdes partshøring på Skovlyet den 3. juni kl. 09.15 på vejen og ingen tilmelding.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00. Henvendelser stiles til Finn Dalhoff eller Tommy W. Sander-Storm.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00