Gå til indhold

Udskiftning af pumpebrønd på Toftevang

Hillerød Forsyning har konstateret, at den eksisterende pumpebrønd, Toftevang K8, som er placeret for enden af Toftevang, trænger til en udskiftning. 

Hillerød Forsyning har derfor entreret med firmaet ML Kloak ApS, som skal grave og anlægge en ny pumpebrønd samt nedlægge den gamle.

Dette vil ikke have nogen mærkbar betydning for jer, men vil selvfølgelig kunne give lidt gener i perioden, men vi vil gøre, hvad vi kan for at genere mindst muligt.

Området hvor vi kommer til at arbejde, kan ses nedenfor.

Arbejdet vil gå i gang i slutningen af uge 2. Alt efter vejret og hvordan jordforholdene er, forventer vi ikke, at arbejdet tager mere end maks et par måneder.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00