Gå til indhold

Undersøgelse af kloak

Hillerød Forsyning undersøger for uvedkommende vand i Nødebo.

Vores spildevandskloakker har kun plads til spildevand. Spildevandskloakken i Nødebo ser ud til at være belastet af store mængder vand ud over spildevand, som er dyrt både at pumpe og rense samt giver problemer i kloaksystemet og overbelaster vores bassiner og renseanlæg. Det kan f.eks. skyldes regnvand og indsivende grundvand.

I 2020 udfører vi undersøgelser af hvor vandet kommer fra. Dette gør vi bl.a. ved inspektion og undersøgelser ved brug af farvestoffer i vores egne spildevandsledninger. Det kan ikke udelukkes at noget af arbejdet kommer til at foregå om natten. Beboerne i området vil blive informeret nærmere.

Ud fra undersøgelserne fastlægger vi hvilke tiltag, som kan udføres for at forhindre vand i at trænge ind i spildevandsledningerne.

Vi undersøger i følgende tre områder (markeret med kryds).

Når vi foretager undersøgelser, vil vi være let genkendelige med Hillerød Forsynings logo på tøj og biler. Undersøgelser vil blive annonceret på forhånd og politiet vil være orienteret i tilfælde af natarbejde.

Baggrund

Projektet er iværksat jf. Hillerød Kommunes Spildevandvandsplan 2018-2021, bilag 15, Planlægningsprojekt 18 – ”Indsatsplan for uvedkommende vand” og Planlægningsprojekt 19 – ”Plan for spildevandssystemet i Nødebo”.

Formålet med projektet er at skabe et bæredygtigt afløbssystem, hvor vi kan håndtere spildevandet forsvarligt og serviceniveauet kan overholdes.

Status

Forundersøgelser er foretaget i uge 6, 2020 i de offentlige spildevandsledninger ude i vejene.

Indsivningsundersøgelser forgår i uge 8, 2020 i de offentlige spildevandsledninger i følgende veje:

  • Ved Skoven
  • Mosedraget
  • Gyvelvej
  • Nødebo Skovvænge

Vi har i december 2019 udført en rutinemæssig TV-inspektion af vores spildevandsledninger i Nødebo for at se om der er utætheder.

TV-inspektionen følges nu op af undersøgelser for indsivende vand, som skal være med til at præcisere problemets omfang.

Forundersøgelser er udført i uge 6, 2020. Her har vi åbnet dæksler på gennemløbsbrønde og foretaget visuelle inspektioner af hvor meget vand, der løber i spildevandsledningerne. På baggrund af resultaterne af forundersøgelsen ledningstrækninger udvalgt, hvor der skal laves yderligere undersøgelse af omfanget af indsivning.

De opfølgende undersøgelser foretages ligeledes som natundersøgelser, hvor der ved hjælp af dosering af et farvestof (”Basonyl Rot 540”) som tilsættes vandet i spildevandsledningen kan måles på, hvor stor indsivningen af grundvand til spildevandsledningen er.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00