Gode råd

Vedligeholdelse af kloakker og afløb – hvad kan du selv gøre

Som husejer kan du selv gøre noget for at vedligeholde sin kloak og hindre lugtgener, fugtskader og tilstopning både indendørs og udendørs.

Indendørs

  • Du bør regelmæssig tilse og rense dine gulvafløb, vandlåse og nedløbsbrønde.
  • Du kan få en autoriseret kloakmester til at installere et højvandslukke ved afløbet i kælderen for at forhindre oversvømmelser. Denne skal tilses jævnligt.
  • Hvis der lugter af kloak i huset, skal du hælde vand i kloakken, da lugten kan skyldes en udtørret vandlås.
  • Undgå at hælde fedt i dit afløb. Når det størkner, kan det give tilstopninger. Hæld i stedet fedtet i en tom mælkekarton og smid det i affaldsbeholderen. Det er en god idé at hælde kogende vand i vasken en gang i mellem for at skylle igennem.
  • Hæld aldrig rester af medicin, olie, opløsningsmidler og andet miljøfarligt affald i kloakken.
  • Skyl ikke bleer, hygiejnebind, vatpinde osv. ud i toilettet. Kom det i stedet i din affaldsbeholder.

Udendørs

  • Det er en god ide at rense tagrenderne hvert efterår, så du undgår, at nedløbsrørene tilstoppes.
  • Sørg for at dine brønde er nemme at komme til. Undgå derfor at dække dem til med jord, fliser el. lign.
  • Du bør også rense dine sandfang for blade, sand og småsten mm., så disse ting ikke skylles videre ud og stopper ledningerne

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00