Om os

Hillerød Spildevand A/S

Hillerød Spildevand tager hånd om ca. 7,0 millioner kubikmeter brugte vand fra forbrugerne inden det ledes ud til recipienterne. Spildevandet i Hillerød kommune ledes til de 6 renseanlæg fordelt rundt i kommunen.

Hillerød Spildevand betragter de affaldsstoffer som dagligt skylles ud med forbrugernes spildevand som en ressource som skal udnyttes på en måde således at det igen kan blive til gavn for forbrugerne i form af eksempelvis biogas der omdannes til varme og strøm.

700 km ledningsnet og mere end 300 pumpestationer udgør det samlede transportsystem hvor igennem spildevandet distribueres til de 6 renseanlæg.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00