Gå til indhold

Vores renseanlæg

Hillerød Centralrenseanlæg Syd

Hillerød Centralrenseanlæg Syd ligger syd for Hillerød by. Anlægget stod færdigt i 2018 og er designet til 100.000 personenheder, men er maskinelt bestykket til 65.000 personenheder. Det er et mekanisk-biologisk-kemisk anlæg, slambehandlingen er med rådnetank og skruepresser til slutafvanding. Det rensede spildevand løber gennem et skivefilter før det pumpes til Pøle å.

Hillerød Centralrenseanlæg

Hillerød Centralrenseanlæg blev bygget i 1964 og er med tiden ombygget flere gange – senest i 2000-03. Herefter kan anlægget rense spildevand fra cirka 80.000 PE (personenheder). Anlægget er kommunens største og er et mekanisk-biologisk-kemisk anlæg med slutfiltrering. Det rensede spildevand ledes ud i Pøleå, som løber til Arresø.

Hillerød Centralrenseanlæg

Hammersholt Renseanlæg

I 1962 stod Hammersholt Renseanlæg færdig. Det er et mekanisk-biologisk anlæg, som er dimensioneret til 1.800 PE (personenheder). Det rensede spildevand bliver ledt ud i Slåenbækken, som løber til Havelse Å og derfra videre til Roskilde Fjord.

Hammersholt Renseanlæg

Nr. Herlev Renseanlæg

Nr. Herlev Renseanlæg er et mekanisk-biologisk anlæg, der er bygget i 1979. Anlægget er dimensioneret til 1.200 PE (personenheder). Når spildevandet er renset, løber det via Havelse Å ud i Roskilde Fjord.

Nr. Herlev Renseanlæg

Gadevang Renseanlæg

Gadevang Renseanlæg blev bygget i 1965. Anlægget er et mekanisk-biologisk anlæg med slutfiltrering, der er dimensioneret til cirka 2.000 PE (personenheder). Det rensede spildevand bliver ledt til Gadeledsrenden og derfra videre ud i Pøleå.

Gadevang Renseanlæg

Uvelse Renseanlæg

I 2007 overtog Hillerød Kommune driften af Uvelse Renseanlæg. Selve anlægget blev bygget i 1980’erne og er et mekanisk-biologisk anlæg. Uvelse Renseanlæg er dimensioneret til 1.233 PE (personenheder). Når spildevandet er renset, løber det via Havelse Å ud i Roskilde Fjord.

Uvelse Renseanlæg

Skævinge Renseanlæg

Skævinge Renseanlæg er et mekanisk-biologisk-kemisk anlæg, der er bygget i 1990’erne. Anlægget er dimensioneret til cirka 12.000 PE (personenheder) og modtager hvert år 800.000 m3spildevand. Det rensede spildevand bliver ledt til Havelse Å, som løber ud i Roskilde Fjord.

Skævinge Renseanlæg

Udover vores renseanlæg omfatter driften af spildevandssystemet i Hillerød Kommune desuden:

  • Cirka 700 km kloakledning
  • Cirka 16.000 brønde
  • 200 pumpestationer til regn- og spildevand
  • 300 husstandspumper
  • 82 bassiner
  • 44 overfaldsbygværker
  • 44 olieudskillere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00