Gå til indhold

Fritagelse af spildevand

Erhvervsejendomme kan, efter forudgående ansøgning herom til Hillerød Spildevand, opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke ledes til spildevandsforsyningsselskabets anlæg. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at de vandmængder, der ønskes fradrag for, ledes gennem en fradragsmåler, eller at der på anden måde skaffes dokumentation for størrelsen af vandmængden.

Læs og udfyld skema her

Det udfyldte skema sendes til kundeservice@hfors.dk, herefter får du besked om det kan godkendes at du får opsat en fradragsmåler/bimåler efter gældende regler.

 

Trappemodellen

Folketinget har i juni 2013 besluttet, at betaling for spildevand skal være mere kostægte, så spildevandstaksen er afhængig af vandforbrugets størrelse. Derfor blev der indført en trappemodel pr. 1. januar 2014 for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med et årligt vandforbrug på mere end 500 m3. Det er en forudsætning, at ejendommen bruges til erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår.

Taksterne differentieres.

Trappemodellen betyder, at kubikmetertaksten for spildevand falder ved stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal derfor opkræves efter differentierede takster, som er fuldt indfaset i 2018.

Herunder fremgår de tre forskellige trin i trappemodellen:

  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.
  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20% lavere end taksten for trin 1.
  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60% lavere end taksten for trin 1.

Elektronisk tilmelding kræves.

Virksomheder, som ønsker at betale i forhold til trappemodellen skal tilmelde sig ordningen elektronisk på www.trappetilmelding.dk

Tilmeldingsfristen er fremover 15. september for nye tilmeldinger med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Såfremt virksomheden allerede er tilmeldt ordningen, skal den kun indsende eventuelle ændringer, hvis den markedsmæssige andel af vandforbruget ændres.

Læs eventuelt mere om ordningen på naturstyrelsens hjemmeside.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00