Gå til indhold

Regler og klage

Tilslutning til og afledning af spildevand sker på baggrund af de vilkår, der er fastsat i den gældende betalingsvedtægt.

Betalingsvedtægt

Hillerød Byråd vedtog den 31. august 2016 ”Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S”, som trådte i kraft den 1. september 2016. Med vedtagelsen ophæves de tidligere gældende regler.

Betaling af tidligere pålignende men endnu ikke betalte bidrag og afgifter skal ske i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser.

Klage

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Love og bekendtgørelser

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00