Rotter

RotterRotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til Hillerød Kommune, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter – ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt på kommunens hjemmeside. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

ANMELD ROTTER

Kan jeg selv gøre noget?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrer i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Hvad gør Hillerød Forsyning?

Hillerød Forsyning ønsker at medvirke til rottebekæmpelsen. Det gør vi ved at tætne kloakken, så rotterne ikke kan komme ind. Samtidig arbejder vi løbende på at bekæmpe rotterne i det offentlige kloaksystem ved at opsætte intelligente og flytbare rottefælder. Fælderne slår rotterne ihjel nede i kloakken – hurtigt, smertefrit og uden brug af giftstoffer for at skåne miljøet.

Når rotten løber i røret, registrerer fælden rotten, og skyder den med specielkonstruerede og patenterede spyd. Rotten dør hurtigt og smertefrit. Når rotten er ramt, trækkes spyddene tilbage, og fælden er nu armeret igen. Rotten skylles ud næste gang, der er vand i røret.

Metoden er så effektiv, at vi oplever man kan blive helt rottefri i områder, hvor det ellers har været meget vanskeligt at bekæmpe rotterne.

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00