Gå til indhold

Separatkloakering

Når der har været kraftige regnskyl, kan resultatet være, at fortyndet, urenset spildevand løber ud i vandløb og søer. Når vi adskiller regn- og spildevand i hver sin ledning, er det derfor med til at:

  • reducere risikoen for oversvømmelse i boligområder
  • mindske risikoen for opblandet spildevand i kældre ved kraftige regnskyl
  • aflaste renseanlæggene, ved at lede mindre regnvand til dem, hvilket vil give lavere omkostninger til rensning
  • give færre overløb til søer og åer med en forbedring af vandmiljøet til følge
  • reducere risikoen for, at kloaknettet ikke har kapacitet til at håndtere vandmængderne fra kraftige regnskyl.

Vil du vide mere:

Separatkloakering i Hillerød Midtby

Separatkloakering i Rønnevang Erhvervsområde

Læs en guide til, hvordan du kan håndtere regnvand på din egen grund

Hvad sker der med regn- og spildevandet?

Klik på de orange mærker i billedet nedenfor for at få en forklaring. Den røde ledning er til spildevand, og den blå er til regnvand. 

Regnvand

Ledes direkte ud i åer og søer.

Spildevand

Ledes til renseanlægget hvor det renses.

Læs mere om klimatilpasning i Hillerød Kommune i denne folder.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00