Gå til indhold

Separatkloakering

Når der har været kraftige regnskyl, kan resultatet være, at fortyndet, urenset spildevand løber ud i vandløb og søer. Når vi adskiller regn- og spildevand i hver sin ledning, er det derfor med til at:

  • reducere risikoen for oversvømmelse i boligområder
  • mindske risikoen for opblandet spildevand i kældre ved kraftige regnskyl
  • aflaste renseanlæggene, ved at lede mindre regnvand til dem, hvilket vil give lavere omkostninger til rensning
  • give færre overløb til søer og åer med en forbedring af vandmiljøet til følge
  • reducere risikoen for, at kloaknettet ikke har kapacitet til at håndtere vandmængderne fra kraftige regnskyl.

Læs en guide til, hvordan du kan håndtere regnvand på din egen grund

Hvad sker der med regn- og spildevandet?

Klik på de orange mærker i billedet nedenfor for at få en forklaring. Den røde ledning er til spildevand, og den blå er til regnvand. 

Regnvand

Ledes direkte ud i åer og søer.

Spildevand

Ledes til renseanlægget hvor det renses.

Læs mere om klimatilpasning i Hillerød Kommune i denne folder.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00