Gå til indhold

Hvordan håndterer jeg regnvand på min egen grund?

Regnvand bør betragtes som en rekreativ ressource, som ikke bør gemmes væk i kloakken, men i stedet skal bruges til at forskønne og kombinere det blå og det grønne element i din have.

Håndtering af regnvand på overfladen kan bidrage til at udvikle den bæredygtige afvanding af byen, hvor regnvand i højere grad bliver en ressource i stedet for et problem. Denne metode kaldes i daglig tale for LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Vi har lavet en guide til, hvordan du kommer i gang med din regnvandsløsning.

ET TIP
En god ide er at slå sig flere sammen f.eks. naboen eller hele vejen, når I indhenter tilbud, så er der penge at spare.

Trin-for-trin-guide

Indledende undersøgelser

Du skal som det første undersøge, om din grund er egnet til at nedsive regnvand. Der er tre overordnede faktorer, der kan gøre din grund uegnet til nedsivning:

  • Jordforurening
  • Højt grundvandsspejl
  • Jordbundsforhold

Herudover skal du være opmærksom på, at der er nogle afstandskrav til søer, fortidsminder og drikkevandsboringer, der skal være overholdt.

Du finder svaret på overstående hos Miljøafdelingen i Hillerød Kommune på tlf.: 72 32 21 70 eller på mail.

Hvilken løsning skal jeg vælge?

Når du er sikker på, at du kan nedsive dit regnvand på din grund, skal du i gang med at vælge, hvilken løsning du ønsker. Du kan vælge mellem flere teknikker, hvor regnvandet enten kan fordampe på/i grønne tage, nedsives i f.eks. regnbede, regnvandsrender, faskine, vandhuller, udlede regnvandet direkte på græsplænen f.eks. i en lavning eller opsamling i en beholder.

Bliv klogere på de forskellige løsninger:

Find inspiration til jeres eget vejprojekt:

Hvor må jeg placere mit nedsivningsanlæg?

Der skal være:

  • Mindst 2 meter til skel
  • Mindst 5 meter til beboelseshus
  • Mindst 2 meter til bygning uden beboelse f.eks. garage eller udhus mv.

Nedsivningstilladelse

Du skal søge kommunen om at få lov til at nedsive regnvandet på egen grund. Du kan kontakte Miljøafdelingen i Hillerød Kommune på tlf.: 72 32 21 70 eller på mail.

Find ansøgningsskema

Du skal huske, at du skal have udregnet, hvor meget regnvand du leder uden om kloakken samt vedhæfte din kloaktegning med angivelse af, hvor afløb til kloak afproppes og en målsat tegning af grunden med placering af regnvandsløsningen.

Regnvandskonsulent

Har du behov for professionel sparring vedrørende regnvandsløsninger på din grund eller vej? Så har du mulighed for at kontakte en regnvandskonsulent, som kan give sparring før og under forløbet.

Læs mere om muligheden for en regnvandskonsulent

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00