Gå til indhold

Spildevandsplan 2018-2021

Spildevandsplan 2018-2021 blev vedtaget af Byrådet d. 24. april 2019. Det grundlæggende formål med spildevandsplanen er, at den skal give borgerne og erhvervslivet en grundig og overskuelig indføring i Hillerød Kommunes dispositioner på spildevandsområdet. Samtidig danner planen grundlag for, hvordan spildevandsområdet drives og administreres teknisk, miljømæssigt og økonomisk i den periode, planen gælder.

I den 4-årige planperiode er der udpeget indsatsområder til forbedring af Hillerød Kommunes afløbssystemet. Planperioden er delt op i temaerne:
• Fornyelse af afløbssystemet
• Delvis separering af regnvand i byer
• Kloakering af byområder
• Tilpasning til mere vand
• Lokal afledning af regnvand
• Centralisering af renseanlæg
• Forbedret rensning af husspildevand i det åbne land.

Spildevandsplanen bygger på separering af vejvand fra afløbssystem med det formål at forbedre vandområdernes kvalitet, at belaste kloakkerne mindst muligt og at mindske oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand.
Byrådet har bestemt en række principper, der er implementeret i de retningslinjer, der findes i spildevandsplanen.  Der er blandt andet valgt en nye strategi for separering af regnvand. Princippet er, at Hillerød Spildevand separerer vejvandet fra afløbssystemet mens grundejerne i de pågældende områder frivilligt kan afkoble deres regnvand.
I de konkrete projekter er der bl.a. taget højde for de udfordringer som klimaændringerne giver, som f.eks. øgede regnmængder.
Der er på nuværende tidspunkt flere små og et stort renseanlæg i kommunen. I Spildevandsplan 2018-2021 skal de små utidssvarende renseanlæg i de mindre byområder forberedes til, at de kan blive nedlagt i planperioden.

Læs mere om den nye spildevandsplan for 2018-2021 her

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00