Gå til indhold

Affald

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om Affald.

Der kan være forskellige årsager til, at skraldemanden ikke har tømt din beholder. Det kan blandt andet være: 

  • Hvis beholderen vender forkert og ikke står med håndtaget ud mod vejen.
  • Hvis affaldet er fejlsorteret.
  • Hvis din beholder er overfyldt.
  • Hvis adgangsvejen til beholderen er blokeret.
  • Hvis din adgangsvej ikke opfylder kravene til en korrekt adgangsvej.
  • Hvis din affaldsbeholder ikke er blevet tømt på den normale tømningsdag, kan du selv indberette det på Mit affald.

Du skal senest indberette den manglende tømning én dag efter din ordinære tømmedag.

 

Du kan bestille en ny beholder ved at sende os en mail på affald@hfors.dk eller ved at ringe til os på tlf.: 48 23 10 00.

Vores genbrugsstation ligger på Solrødgårds Alle 2

Læs mere om genbrugsstationen.

Du tilmelder dig afhentning af storskrald her. Her kan du også se dine datoer for afhentning.

Læs og tilmeld dig til afhentning af haveaffald her

Tilmeld og læs mere om flisordningen her

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, kan du læse meget mere om, hvad der hører til de forskellige fraktioner her

Du kan også bruge sorteringsguiden på appen "Affaldsportal" - download den der, hvor du henter apps.

Du kan på Mit affald se, hvornår vi kommer og tømmer dine affaldsbeholdere.

I Hillerød Kommune har alle villa- og rækkehuse en affaldsbeholder til restaffald, en beholder til madaffald og en beholder til papiraffald. 

Du skal kontakte Hillerød Forsyning, hvis din ejendom endnu ikke er tilmeldt affaldsordningen. Du kan skrive til os på affald@hfors.dk eller ringe til os på tlf.: 48 23 10 00.

Bor du i villa eller rækkehus, og er du ved at løbe tør for poser til dit madaffald, skal du binde en tom pose om håndtaget på din rest- eller madaffaldsbeholder. Når skraldemanden tømmer din beholder, vil han lægge en ny rulle poser til dig. 

Boligselskaber og grund- og ejerforeninger med fælles materiel skal bestille poser samlet til hele foreningen ved at sende en mail til affald@hfors.dk. HUSK at oplyse, hvor poserne skal afleveres (fx. ejendomskontor, fælleshus, mv.) og en adresse herpå.

Hvis du en gang i mellem har svært ved at have dit affald i din restaffaldsbeholder, er det muligt at købe op til 10 "Ekstra sække" om året. På sækken står der ”Hillerød Forsyning, Ekstra”, og det er kun den, skraldemanden tager med.

Du kan købe ekstra sække på genbrugspladsen eller Solrødgards Alle 6.

Det er ikke muligt at afmelde din affaldsløsning. Der er obligatorisk at benytte Hillerød Kommunes dagrenovationsordning.

Det er ikke muligt at lave en ekstra tømning hos dig. I stedet kan du, hvis du bor i et parcel- eller rækkehus, købe op til 10 "Ekstra sække" om året. På sækken står der ”Hillerød Forsyning, Ekstra”, og det er kun den, skraldemanden tager med. 

Du kan købe ekstra sække på genbrugspladsen eller Solrødgards Alle 6.

Nej, vi tømmer henholdsvis mad- og restaffald hver 14. dag og papir hver 5. uge, hvis du bor i parcel- eller rækkehus. Dog kan du tilmelde dig ugetømning på madbeholderen i juni, juli og august. Læs mere her

Nej, det er ejer/udlejer selv, der står for rengøringen af affaldsbeholderne.

Hillerød Forsyning leverer beholdere, som skal bruges til indsamling af rest- og madaffald. Hvis du har brug for mere eller mindre plads til affaldet, kan du ændre/bestille beholder ved at kontakte os på affald@hfors.dk, udfylde vores kontaktformular eller ringe til os på tlf.: 48 23 10 00. 

Se prisen for vores beholdere.

Det er ikke tilladt af brænde sit affald. 

Der er dog følgende undtagelser:

  • Afbrænding af haveaffald er tilladt i landzone i perioden 1. december til 1. marts mindst 200 m fra bymæssig bebyggelse.
  • Afbrænding af haveaffald er tilladt Sankt Hans Aften (den 23. juni).
  • Afbrænding af rent, tørt træ er tilladt på særligt indrettede bålpladser.

Afbrænding må ikke være til gene for dine naboer. 

Haveaffaldet må ikke blandes med andet affald, for eksempel malet, imprægneret eller overfladebehandlet træ. 

Afbrændingen skal overholde bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Vi tømmer som udgangspunkt normalt, selvom der ligger sne, men sne, frost og is kan gøre det vanskeligt for skraldemanden at udføre sit arbejde, og det må forventes, at din beholder bliver tømt senere, end den plejer. Det er op til skraldebilens chauffør at vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at indsamle affald. 

Du kan her få gode råd til, hvordan du hjælpe skraldemanden, når der ligger sne her

Din skraldemand holder fri 25. december og 1. januar.  Alle dagrenovations- og papirbeholdere tømmes dog i løbet af ugen efter, men muligvis forskudt i forhold til den normale tømmedag.

Har du ekstra meget affald i julen, kan man købe ekstra sække til 35 kr. Du kan købe ekstra sække på genbrugspladsen eller Solrødgards Alle 6.

Den ekstra sæk leveres på den førstkommende ordinære tømmedag.

Eventuelle porte og lignende skal være låst op og affaldsbeholderen sat ud, hvis adgangsforholdene kræver dette.

Skulle dette ikke være opfyldt, vil der blive tømt ved næste ordinære tømmedag.

Aflåsning af kuber i forbindelse med nytår:

Aflåsning foretages tidligst den 29. december og senest 31. december kl. 14.00. Åbning foretages senest d. 3. januar eller først kommende hverdag kl. 14.00.

Spørgsmål om afhentning af dagrenovation kan ske på 48 23 10 00. Kundeservice har lukket for telefonisk henvendelse mellem jul og nytår, men du kan kontakte dem på affald@hfors.dk

Spørgsmål til storskrald, haveaffald samt flishugning kan ske på 48 23 10 00.

Hvis du I løbet af sommeren har behov for yderligere tømning af din madbeholder, kan du tilmelde dig sommertømning i juni, juli og august måned. 

Læs mere og tilmeld dig.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00