Varme

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om Varme.

Ledningsoplysninger

Hillerød Forsyning står for vedligeholdelse og den daglige drift af det offentlige ledningsnet. På denne side finder du information om, hvad du skal gøre, hvis du skal bruge ledningsoplysninger eller skal i gang med at grave.

Hvis du har et anlægsprojekt på din grund, som går mere end 0,5 m ned i jorden, skal du være opmærksom på, hvor dine forsyningsledninger ligger. 

Du hæfter nemlig selv for eventuelle skader på forsyningsledninger på vand, varme, kloak og el. Både el-, vand- og kloakstikledningen er din egen. Fjernvarmeledning tilhører fjernvarmen.

Du kan søge via forskellige kanaler:

LER (ledningsejerregister)
Ledningsejerregistret – LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere. Når du søger i LER, får du en samlet oversigt over ledningsejere i det graveområdet du ønsker.

Formålet med LER er at undgå graveskader. Når ledningsoplysningerne er indhentet, skal der søges om gravetilladelse hos Hillerød Kommune.

Fordelen ved at søge i LER er, at du får oplysninger om

 • alle vores ledninger
 • ledninger fra andre forsyningsvirksomheder
 • Stofa, TDC og andre virksomheder

Du kan finde vejledninger og svar på andre spørgsmål her

Det elektroniske byggesagsarkivet

I elektroniske byggesagsarkiv finder du din byggesag. I byggesagen kan du se bygningstegninger, tidligere byggetilladelser mv. på din ejendom. Du finder også tegninger over kloakledninger på din grund.

 

 

 

 

Hillerød Forsyning benytter sig af målere fra firmaet Kamstrup, hvoraf de fleste er fjernaflæst.

Betjeningsvejledninger findes til følgende målere. Vejledningerne til Multical 601, 602 og 66 CDE er interaktive. Du kan trykke på "pilen" på måleren og finde ud af, hvad tallene i displayet indikerer.

Multical 601

Multical 601

Se vejledning

Multical 602

Multical 602

Se vejledning

Multical 603

Se vejledning

Multical 66 CDE

Multical 66 CDE

Se vejledning

 Multical III

Multical III

Se vejledning

Multical 403

Se vejledning

Klik på billedet for at se tegning i stor størrelse

Klik på billedet for at se tegning i stor størrelse.

Se datablad om sikkerhedstransformator.

Læs notat fra Sikkerhedsstyrelsen.

Der findes forskellige råd til, hvordan du kan spare på varmen. Hold øje med dit varmeforbrug ved jævnligt at aflæse din varmemåler. 

 • Hold så lav en rumtemperatur som muligt
 • Vær opmærksom på varmtvandstemperaturen
 • Hold en så lav temperatur til radiatorer og gulvvarmeanlæg som muligt, og skru hellere radiatorventilen lidt højere op
 • Hold øje med varmeforbruget og aflæs jævnligt måleren
 • Tjek temperaturen i rummene
 • Luk dørene mellem rum, der har forskellige temperaturer
 • Sænk temperaturen lidt, når du er bortrejst
 • Luft ud ved gennemtræk 5-6 minutter hver dag – det tager fugten.
 • Placer ikke møbler opad ydervægge
 • Tag brusebad i stedet for karbad
 • Reparer dryppende haner
 • Jo mere og bedre din bolig er isoleret, jo lavere er dit varmeforbrug
 • Sørg for at have tætte døre og vinduer – energiruder kan spare en del på varmeregningen

Kunne du tænke dig at få fjernvarme? Du kan læse om vores procedure for at blive tilsluttet fjernvarmenettet på denne side.

Det afhænger af, hvor meget der skal laves, bl.a. hvor lang stikledningen skal være. Vores priser er omkostningsægte, så nye kunder betaler alle (eller i hvert fald hovedparten af) de omkostninger, der er, ved at de bliver koblet på. For at vi kan give det den rigtige pris, har vi brug for nogle oplysninger. Derfor anbefaler vi, at du udfylder vores formular.

Fjernvarmestikledningen ejes og vedligeholdes af Hillerød Forsyning – det gælder også måleren og hovedhanerne.

Hillerød Forsynings anlæg stopper ved hovedhanerne. På den anden side af disse er det dit eget ansvar. Vi anbefaler, at du tager fat i en autoriseret VVS’er.

Tjek om du har varmt vand. Hvis du har det, skal du have tjekket din egen installation, kontakt derfor en VVS’er.

Hvis du hverken har varmt vand eller varme, kan du starte med at tjekke, om du har flow. Find vejledning til vores målere

Kontakt os på tlf.: 48 23 10 00, så vi kan finde ud af, om det skyldes din egen installation eller en fejl i forsyningsnettet.

Hvis du får varme fra Hillerød Forsyning foregår aflæsningen automatisk, da alle vores varmemålere er fjernaflæste. Vi årslæser altid i december.

Dårlig afkøling kan skyldes rigtig mange ting: defekte ventiler, underdimensionerede radiatorer og dårligt indstillet varmeunit. Vi anbefaler dig at få en VVS’er til at gennemgå din varmeinstallation. 

Det du selv kan gøre:

 • Sørg for at dine radiatorer står frit og ikke er dækket til
 • Brug alle radiatorer i rummene og indstil dem på samme måde (lige højt)

Den årlige afkøling fremgår af din afregning. Der er et pristillæg på varmeregningen, hvis afkølingen er dårligere end 18 grader.

Afkølingen kan beregnes på følgende måder: 

Hvis varmeforbruget er opgjort i MWh (Hillerød):

Hvis varmeforbruget er opgjort i GJ (Skævinge og Gørløse):

Hvis varmeforbruget er opgjort i kWh (Meløse og St. Lyngby):

Formlerne viser, at afkølingen er beregnet på baggrund af den mængde varme, der aftales, målt i henholdsvis energi og m3 fjernvarmevand. Formlen har ingen betydning, hvis forbruget er nul.

Såfremt du som ejer/lejer modtager varme fra Hillerød Forsyning, skal du aflæse din varmemåler, når du flytter. Send aflæsningen til vores kundeservice via vores Flytteformular.

Hvis du oplever en væsentlig ændring i dit forbrug i løbet af året, kan du få ændret aconto-raterne ved at henvende dig til Kundeservice. Det skal ske senest én måned før, den næste aconto-rate skal betales.

Den rigtige rumtemperatur og varmvandstemperatur afhænger af den enkeltes behov. Det kan dog nævnes, at varmeforbruget stiger ca. 5 % for hver grad temperaturen i huset sættes op – og vise versa.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00