Gå til indhold

Hillerød Vand etablerer ny 315 vandledning langs Overdrevsvejen

Hillerød Vand A/S er i gang med at etablere en udvidelse af ledningsnettet med en ny ringledning, samt mulighed for redundant vandforsyning til Nyt Hospital Hillerød (NHN).

Denne ledning skal styrke vores allerede eksisterende ledningsnet og forsyningssikkerhed ved at den forbinder Ø315 (Slangerup ledningen) med Hillerød Østby. Dette muliggør levering af vand til det nye Hospital Nordsjælland fra flere steder.

De nye vandrør bliver lagt med styret underboring, der reducerer behovet for opgravning. På den måde bliver udskiftningen af vandledningen til mindst mulig gene.

Vi forventer at starte: 1. februar 2021
Vi forventer at slutte: 1. oktober 2021

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00