Gå til indhold

Hillerød Vand udskifter vandledninger på Byskellet

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør, og for at forstærke forsyningssikkerheden, går vi nu i gang med at lægge nye vandrør på Byskellet. Ledningerne udskiftes frem til skel.

De nye vandrør bliver lagt med styret underboring, det reducerer behovet for opgravning. På den måde bliver udskiftningen af vandledningen til mindst mulig gene.

Vi forventer opstart d. 20. juli og afslutning d. 01. september.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00