Gå til indhold

Hillerød Vand udskifter vandledninger på Håndværkervænget

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør, og for at forstærke forsyningssikkerheden, går vi nu i gang med at lægge nye vandrør på Håndværkervænget. Ledningerne udskiftes frem til skel.

De nye vandrør bliver reliner i de gamle vandrør, hvilket betyder, at vi trækker det nye rør inde i det gamle, hvilket reducerer behovet for opgravning

Opstart d. 20. januar og afslutning d. 26. marts.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00