Gå til indhold

Hillerød Vand udskifter vandledninger

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør, og for at forstærke forsyningssikkerheden, går vi nu i gang med at lægge nye vandledninger på P. Mogensensvej.
Ledningerne udskiftes frem til skel.

Den nye vandledning bliver lagt med styret underboring, det reducerer behovet for opgravning. På den måde bliver udskiftningen af vandledningen til mindst mulig gene.

Opstart d. 07. juni 2022 og afslutning d. 16. januar 2023.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00