Gå til indhold

Ny Ø315-vandledning som en del af Ringforbindelse Favrholm

På Funkevej er Forsyningen i gang med at nedlægge ny Ø315-vandledning som en del af Ringforbindelse Favrholm. Dette er et projekt, der er blevet udført i flere etaper siden 2017.

Ringforbindelsen etableres for at styrke forsyningssikkerheden ved at skabe en ekstra større forbindelse til Hillerød Øst samt sikre, at der kan leveres vand til byzonen, hvis der er brud eller skal ske renovering.

Der er siden 2017 udført 2 etaper henholdsvis langs Overdrevsvejen til HKV og fra Overdrevsvejen op langs NHNs matrikel. Dernæst er der udført en etape fra HKV, over den kommende stationsforplads, under jernbanen og til Funkevej/Marievej.

Sidste etape (3) går fra Funkevej 37 og op til Carlsbergvej 34.

Den nye vandledning bliver lagt med styret underboring, hvilket reducerer behovet for opgravning. På den måde bliver nedlægningen af vandledningen til mindst mulig gene.

Vi har opstart d. 3. januar 2022 og forventer afslutning d. 15. juni 2022.


Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00