Gå til indhold

Ny Ø315-vandledning som en del af Ringforbindelse Favrholm

På Funkevej er Forsyningen i gang med at nedlægge ny Ø315-vandledning som en del af Ringforbindelse Favrholm. Dette er et projekt, der er blevet udført i flere etaper siden 2017.

Ringforbindelsen etableres for at styrke forsyningssikkerheden ved at skabe en ekstra større forbindelse til Hillerød Øst samt sikre, at der kan leveres vand til byzonen, hvis der er brud eller skal ske renovering.

Der er siden 2017 udført 2 etaper henholdsvis langs Overdrevsvejen til HKV og fra Overdrevsvejen op langs NHNs matrikel. Dernæst er der udført en etape fra HKV, over den kommende stationsforplads, under jernbanen og til Funkevej/Marievej.

Sidste etape (3) går fra Funkevej 37 og op til Carlsbergvej 34.

Den nye vandledning bliver lagt med styret underboring, hvilket reducerer behovet for opgravning. På den måde bliver nedlægningen af vandledningen til mindst mulig gene.

Vi har opstart d. 3. januar 2022 og forventer afslutning d. 15. juni 2022.

Anlægsarbejde i krydset ved Carlsbergvej / Hammerholtsvej

Opdatering 28/1 2022: Hillerød Forsyning har arbejdet på Funkevej siden 3. januar 2022, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Det betyder, at vi inden for de næste 2 uger, vil begynde at lukke nogle af hullerne på Funkevej igen.

Vi borer cirka 120 meter under jorden ad gangen, vi startede ud fra Funkevej 37 og arbejder os ned ad Funkevej, hvor vi til sidst skal ende på Carlsbergvej.

Det betyder, at vi rykker arbejdet tættere og tættere på krydset ved Carlsbergvej, som kommer til at blive en trafikal udfordring for projektet, da vi skal koble ledningen fra Hammerholtsvej sammen med ledningen til Carlsbergvej i udkanten af krydset.

Vi har planlagt arbejdet i krydset til at foregå sen aften og om natten, så vi er til mindst mulig gene for trafikken i området.

Fra midt i februar påbegynder vi arbejdet i krydset. Det betyder, at der nogle aftener vil være vognbaner, som er slået sammen i løbet af natten. Det vil stadig være muligt at komme igennem krydset. Om dagen vil der igen være dækket til med jernplader, så trafikken kan køre som normalt.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.


Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00