Gå til indhold

Ny vandledning i Amtmandsvej og Salpetermosevej

For at sikre, at det nye Hospital Nordsjælland har vand i tilfælde af brud på eksisterende ledninger, ligger Hillerød Forsyning nu en ny vandledning i Amtmandsvej og Salpetermosevej.

Denne ledning skal styrke vores allerede eksisterende ledningsnet og forsyningssikkerhed, ved at den forbinder Ø315 i Milnersvej med Ø315 i Overdrevsvejen. Dette muliggør levering af vand til hospital fra flere steder.

De nye vandrør bliver lagt med styret underboring, det reducerer behovet for opgravning. På den måde bliver udskiftningen af vandledningen til mindst mulig gene.

Vi forventer at starte: 1. marts 2021

Vi forventer at slutte: 1. juli 2021

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00