Udskiftning af vandledninger på Jespervej og Skansevej

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af støbejern, og for at forstærke forsyningssikkerheden, går vi nu i gang med at lægge nye vandrør på Jespervej og Skansevej. Arbejdet omfatter også Skansevej fra Solbakken til og med Skansevej 33. Ledningerne udskiftes frem til skel.

De nye vandrør bliver lagt med styret underboring, det reducerer behovet for opgravning. På den måde bliver udskiftningen af vandledningen til mindst mulig gene.

Ledningsarbejdet forventes udført i 2019. Vi beklager de gener det måtte medføre.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00