Hillerød Vand udskifter vandledninger

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af støbejern, og for at forstærke forsyningssikkerheden, går vi nu i gang med at lægge nye vandrør på Godthåbsvej, Enghavevej, Buevej, Tennisvej og Solvej. Ledningerne udskiftes frem til skel.

På Godthåbsvej bliver der lagt en vandledning i fortovet og en i vejbanen langs med kantstenen i den sydvestlige side.

For afvikling af trafikken i forbindelse med arbejderne, vil der blive lavet prioriteret vigepligt.

På Enghavevej, Buevej, Tennisvej og Solvej bliver der lagt en vandledning i fortovet.

Ledningsarbejderne er færdig og vi har fået svar på de sidste test. Ledningen er derfor blevet tilsluttet og hvis alt går efter planen kommer der asfalt på i løbet af uge 47, vi beklager den gene det giver for trafikken.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte os på telefon 48 23 10 00 eller på mail: kundeservice@hfors.dk

 

Nedenfor ses en illustration af strækningen vi arbejder:

 

Figur 1: Etape 1 vist med blå og etape 2 vist med grøn

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00