Vand i kloakken på Milnersvej, Skansevej og Tamsborgvej

Der løber vand i kloakken på Milnersvej, Skansevej og Tamsborgvej. Grunden til dette er, at vi skyller de nye vandledninger. Vi får løbende taget analyser af vandet og når de er helt rene, sættes de i drift.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00