Vand i kloakken på Skansevej og Jespervej

Der løber vand i kloakken på Skansevej og Jespervej. Grunden til dette er, at vi skyller de nye vandledninger. Vi får løbende taget analyser af vandet og når de er helt rene, sættes de i drift.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00