Vi bliver flere i Hillerød Kommune, og så skal vi også bruge mere vand.

Hillerød Vand er derfor i gang med at etablere en ny kildeplads ved Freerslev.

Den nye kildeplads medvirker også til at skabe større forsyningssikkerhed, så der også i fremtiden vil være rent vand i hanerne hos forbrugerne – forsyningssikkerhed er noget, vi arbejder med hele tiden og tænker ind i vores løsninger.

Fra november 2018 til januar 2019 etablerer vi de nye vandforsyningsboringer ved Freerslev.

Boringerne bliver 60 meter dybe og udnytter det gode grundvand, der findes i kalklagene i denne dybde.

Boreentreprenøren borer hullerne et ad gangen og pumper dem efterfølgende tomme for boremudder.

Boremudderet bliver opsamlet, drænet for vand og fjernet af entreprenøren. Herefter bliver der pumpet en smule rent vand ud, så vandkvaliteten er sikret.

Senere forbinder vi boringerne med Hillerød Vands ledningsnet. Det arbejde tager vi fat på, når borearbejdet og alle undersøgelser omkring de nye boringer er færdigt.

Fakta om boremudder

Boremudder ligner mælkehvidt eller gråt vand, inden det bliver drænet.

Det består af rent vand og ler eller kalk, og det er ikke hverken farligt eller forurenende for mennesker eller dyr.

Boremudder er noget skidt i en vandhane, men pga. kalkindholdeer det velegnet (og i nogle områder efterspurgt) som tilsætning til næringsfattig landbrugsjord.

Billede

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00