Gå til indhold

Om os

Vores vigtigste opgave er at levere vand i rigelig mængde og af en god kvalitet. Siden 1899 har vandforsyningen i Hillerød leveret vand til boliger i Hillerød by og omegn. I dag forsyner vi ca. 14.000 boligenheder (private boliger, offentlige og private institutioner og virksomheder) i Hillerød Kommune.

Vi vedligeholder og renoverer løbende vores ledningsnet for at sikre, at vi har en konstant og stabil vandforsyning.

Vand af god kvalitet

Det vand, der kommer ud af dine vandhaner, henter vi op fra undergrunden, hvor grundvandet dannes. Inden vandet bliver til drikkevand og kommer ud til dig, har det først været igennem ét af vores vandværker. Det er vores ansvar, at vandet lever op til Miljøstyrelsens kvalitetskrav.

Vandets kvalitet bliver løbende kontrolleret af et akkrediteret laboratorium. Disse prøver viser, at grundvandet i Hillerød Kommune er i en god kvalitet, og det skal det blive ved med at være.

Læs historien om da vandforsyningen kom til Hillerød.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00