Gå til indhold

Historien kort om Hillerød Vand

Vand – en livsnødvendighed

I dag forventer vi rent og rigeligt vand i hanerne, men sådan så man ikke på sagen i 1896, da man i Hillerød begyndte snakken om at etablere et kommunalt vandværk til afløsning af den gamle vandpost på Torvet.

Modstand mod vandværk

Umiddelbart skulle man tro, at et vandværk var alles ønske i Hillerød. Mange andre byer havde i forrige århundrede nedlagt deres brønde og fået fælles forsyning fra et vandværk. Men sådan var det ikke i Hillerød. I byrådet førtes i flere år hidsige diskussioner om betimeligheden af et kommunalt vandværk, og det var mere end en storm i et glas vand.

Borgmesteren var talsmand for et sådant værk, men et massivt flertal gik imod ham. Ved et borgermøde i 1896 om vandværket afviste to tredjedele af en forsamling på cirka 400 mennesker også, at der var behov for og råd til et vandværk.

Der var dog flere år forinden foretaget prøveboringer. De viste, at udmærket vand kunne hentes fra et kalkførende lag i undergrunden kun ét hundrede meter nede. Hen ad vejen vendte stemningen, og byrådet kunne i 1898 beslutte sig for opførelsen af vandværket.

For den nette sum af 10.265 kr. opførtes i vinteren 1898-99 maskinhus med beboelse, byrådet ansatte en vandværksassistent, og ledninger blev lagt ud til 150 ejendomme i den centrale bydel.

Den 14. april 1899 kunne man så prøvekøre vandværkets installationer, og efter at en udskylning af ledningerne var foretaget, kunne vandværket indlede sin forsyning.

I dag driver Hillerød Forsyning tre velfungerende vandværker, nemlig foruden det oprindelige vandværk i Frederiksgade også vandværket i Stenholt fra 1972 samt vandværket i St. Lyngby fra 1965, som vi overtog fra Skævinge kommune i 2007.

Kilde: Svend Nielsen – ”Det gamle Hillerød – Bysvenden fortæller"

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00