Gå til indhold

Regler og klage

Tilslutning af og forsyning med vand sker på baggrund af de vilkår, der er fastsat i det gældende regulativ.

Regulativ

Hillerød Byråd vedtog den 27. august 2014 ”Regulativ for Hillerød Vand A/S”, som trådte i kraft den 28. august 2014. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. oktober 2010. Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Klage

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Love

Bekendtgørelser

Vejledning

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00