Gå til indhold

Aflæsningskort

 

Hillerød Varme og Hillerød Vand har normalt leveret månedlige aflæsninger af vores fjernaflæste målere.
Dette vil pr. den 1/7 2020 ikke mere være muligt, idet vores aflæsningssystem ikke længere understøtter dette.

Fremadrettet vil aflæsningerne derfor ske kvartalsvis.

Vi arbejder på igen, at kunne understøtte de månedlige aflæsninger, men vi har p.t. ikke en dato for dette.

Såfremt du har behov for en aflæsning, henviser vi til, at du selv foretager en aflæsning af din måler. Er dette ikke muligt, så kan du kontakte os, så vil vi være behjælpelig med dette så vidt muligt.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00