Gå til indhold

Byudvikling i Ullerød Nord

Ullerød Nord bliver en ny bydel i Hillerød, og Hillerød Kommune planlægger at opføre ca. 800 boligenheder på et areal på ca. 83 ha.
Se Hillerød Kommunes Lokalplan 400 her.

Hillerød Forsyning skal i forbindelse med byudviklingen i Ullerød Nord levere fjernvarme og håndtere regn- og spildevand.

På Triumfbuen i den sydlige del af Ullerød Nord har vi nu etableret fjernvarme og tilsluttet regn- og spildevandskloak til alle 50 byggemodnede ejendomme, og på de fleste grunde står huse allerede klar, og borgere er flyttet ind.

På Cirkelbuen er byggemodningen i gang, mens Albuen, Violinbuen, Amorbuen og Langbuen forventes byggemodnet i de kommende år.

Vi forbereder allerede nu de store hovedledninger, der dels skal håndtere regn- og spildevand fra alle planlagte bebyggelser i Ullerød Nord, og dels forsynes bebyggelserne med fjernvarme. Derudover planlægger vi anlæggelse af grøfter og søer til håndteringen af regnvand.

Vores projekter går hånd i hånd med Hillerød Kommunes anlæg af veje, stier, støjvolde mv.

Anlægsarbejderne skal nemlig udføres samtidigt, så der er lagt stor energi i samarbejdet, planlægningen og koordineringen af entreprenørernes anlægsarbejder i de kommende år.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00