Nedgravning af fjernvarmeledninger til Frederiksbro byområde

Hillerød Forsyning fremfører i perioden 4. marts til 19. april ny hovedledning til det kommende byområde Frederiksbro.

Arbejdet foregår primært på nordlig side af Herredsvejen mellem Slangerupgade og Trollesmindeallé.

I forbindelse med krydsning af Herredsvejen vil trafikken i weekenderne 22.-24. marts og 29.-31. marts blive reguleret på Herredsvejen, men denne vil være åben for gennemkørsel i begge perioder.

Hillerød Forsyning beklager de gener arbejdet eventuelt medfører.

Se billede nedenfor

Varme

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00