Gå til indhold

Udskiftning af skorsten på Kornvænget

Grundet miljøkrav om støjreduktion er det besluttet at nedrive den gamle murede skorsten, og erstatte den med en ny stålskorsten.
Historisk set er den gule murstenskorsten fra 1965, og blev dengang bygget til en højde på 55 meter. I slutningen af halvfemserne blev den reduceret til 32 meter, og nu fjernes den så helt til fordel for en ny 32 meter høj moderne stålskorsten i en mat lysegrå nuance. Dens placering bliver på samme fundament som den gamle skorsten.

Hillerød Forsyning håber på at arbejdet forløber uden de store gener for naboer.
For at kunne levere varme i Elmegårds kvarteret i dele af den periode der nedrives, er vi nødt til at have et beredskab. Dvs. en af kedlerne på centralen får lavet en midlertidig skorsten, der bliver ført op igennem taget.
I tilfælde af drift på denne kedel vil der høres lyde man ikke er vant til, så vi beder om forståelse for dette.

Den gamle skorsten er fjernet helt pr. 4. september.

I løbet af uge 37 laves det nye skorstensfundament med armering, og fredag i uge 37 støbes det nye fundament. 

Den nye skorsten forventes monteret torsdag i uge 39 til gavn og glæde for alle omkringboende.

Der arbejdes i hverdage mellem kl. 07 og 18.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00