Gå til indhold

Brancheaftale om bæredygtig biomasse

I december 2014 indgik Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme en aftale om, at den biomasse, der anvendes til el- og varmeproduktion i Danmark, skal være bæredygtig, og at dette i stigende grad konkret skal dokumenteres.

I perioden august til december 2016 skal det dokumenteres for mindst 40 % af den anvendte biomasse, og i de efterfølgende år skal henholdsvis 60 % og 75 % dokumenteres.

Fra 2019 skal omtrent al biomasse være dokumenteret bæredygtigt.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00